Adelson, Robert. 2019. „Oryginalność I zapożyczenia: Rola Karola Grölla W Wynalezieniu Harfy pedałowej O podwójnym wcięciu”. Muzyka 64 (1):3-21. https://doi.org/10.36744/m.246.