Bolesławska-Lewandowska, Beata. 2019. „Roman Palester I Jerzy Giedroyc – O Wzajemnych Kontaktach W świetle Zachowanej Korespondencji”. Muzyka 64 (1):69-82. https://doi.org/10.36744/m.240.