Mrozowicki, Michał Piotr. 2019. „O Historii Paryskich Inscenizacji «Pierścienia Nibelunga» (1893–1933)”. Muzyka 64 (4):65-110. https://doi.org/10.36744/m.237.