Chachulski, Jakub. 2019. „«Zły Smak I Gminna przesada». Kilka Uwag O Muzyczno-Dramatycznej Konstrukcji Opery Sułtan Wampum Józefa Elsnera Na Tle Oryginalnego Libretta Augusta Von Kotzebue”. Muzyka 64 (4):3-36. https://doi.org/10.36744/m.236.