Szczepańska-Lange, Elżbieta. 2019. „Z Korespondencji Emila Młynarskiego. Listy Z Lat 1905–1906 Ze zbiorów Muzeum Teatralnego W Warszawie”. Muzyka 64 (4):111-49. https://doi.org/10.36744/m.225.