Woźna-Stankiewicz, Małgorzata. 2023. „Zygmunt Mycielski, Znaki Zapytania. Wstęp I Komentarze Beata Bolesławska-Lewandowska, Red. Beata Bolesławska-Lewandowska, Marek Zagańczyk, Kraków 2022”. Muzyka 68 (2):162-67. https://doi.org/10.36744/m.1779.