Lubieniecki, Ryszard. 2023. „Martin Horyna, Pražský Zlomek Varhanní Tabulatury a nejstarší středověké Pokusy O zápis Varhanní Hudby / A Prague Fragment of Organ Tablature and the Earliest Attempts in the Middle Ages to Notate Organ Music. Praha 2021”. Muzyka 68 (1):225-32. https://doi.org/10.36744/m.1688.