Lorens, Beata. 2019. „Muzyka W działalności Duszpasterskiej bazylianów W Rzeczypospolitej W XVIII Wieku”. Muzyka 64 (2):49-69. https://doi.org/10.36744/m.118.