ŁAPETA, O. Zjawisko muzycznych idées fixes w twórczości kompozytorskiej Eugeniusza Morawskiego: w poszukiwaniu genezy i interpretacji. Muzyka, [S. l.], v. 64, n. 3, p. 69–89, 2019. DOI: 10.36744/m.92. Disponível em: https://czasopisma.ispan.pl/index.php/m/article/view/92. Acesso em: 16 lip. 2024.