GRABIEC, D. Polski przekład "Ars et praxis musica" Zygmunta Lauksmina z 1798 roku i problemy nauczania śpiewu chorałowego na ziemiach polskich w XVII i XVIII wieku. Muzyka, v. 66, n. 1, p. 81-104, 19 kwi. 2021.