GEMBICKI, B. Nagrania muzyki dawnej jako przykład mitografii – Monteverdi i „inne” nieszpory. Muzyka, v. 65, n. 4, p. 84-104, 30 grudz. 2020.