LITERSKA, B. Opera „Der Weisse Adler” Raoula Madera jako przykład transkrypcji muzyki Fryderyka Chopina uwikłanej w polską tematykę narodowowyzwoleńczą. Muzyka, [S. l.], v. 64, n. 3, p. 34–50, 2019. DOI: 10.36744/m.41. Disponível em: https://czasopisma.ispan.pl/index.php/m/article/view/41. Acesso em: 25 cze. 2022.