SZCZEPAŃSKA-LANGE, E. Z korespondencji Emila Młynarskiego. Listy z lat 1905–1906 ze zbiorów Muzeum Teatralnego w Warszawie. Muzyka, [S. l.], v. 64, n. 4, p. 111–149, 2019. DOI: 10.36744/m.225. Disponível em: https://czasopisma.ispan.pl/index.php/m/article/view/225. Acesso em: 6 lip. 2022.