Zwolińska, E. (2021). O domniemanym związku anonimowej „Dumy” z XVI wieku z liturgią pasyjną. Muzyka, 66(3), 3–25. https://doi.org/10.36744/m.969