Łapeta, O. (2019). Zjawisko muzycznych idées fixes w twórczości kompozytorskiej Eugeniusza Morawskiego: w poszukiwaniu genezy i interpretacji. Muzyka, 64(3), 69–89. https://doi.org/10.36744/m.92