Dziadek, M. (2021). Motyw „duszy rosyjskiej” w polskiej krytyce muzycznej (do 1939 roku). Muzyka, 66(2), 96–120. https://doi.org/10.36744/m.907