Grabiec, D. (2021). Polski przekład "Ars et praxis musica" Zygmunta Lauksmina z 1798 roku i problemy nauczania śpiewu chorałowego na ziemiach polskich w XVII i XVIII wieku. Muzyka, 66(1), 81-104. https://doi.org/10.36744/m.797