Gembicki, B. (2020). Nagrania muzyki dawnej jako przykład mitografii – Monteverdi i „inne” nieszpory. Muzyka, 65(4), 84-104. https://doi.org/10.36744/m.661