Literska, B. (2019). Opera „Der Weisse Adler” Raoula Madera jako przykład transkrypcji muzyki Fryderyka Chopina uwikłanej w polską tematykę narodowowyzwoleńczą. Muzyka, 64(3), 34–50. https://doi.org/10.36744/m.41