Wieczorek, R. (2018). „Adolf Chybiński – Józef M. Chomiński. Korespondencja 1945–1952”, opr., wstęp i komentarze Małgorzata Sieradz, Warszawa 2016 . Muzyka, 63(4), 121–129. https://doi.org/10.36744/m.350