Majer-Bobetko, S. (2018). Między muzyką a ideologią: chorwacka krytyka muzyczna od jej początków do II wojny światowej. Muzyka, 63(4), 55–64. https://doi.org/10.36744/m.344