Bebak, M. (2020). Marcin Mielczewski, Koncerty wokalno-instrumentalne / Vocal-instrumental concertos, wyd. / ed. Barbara Przybyszewska-Jarmińska, t. / vols. II/1–II/2, Warszawa 2018–2019 . Muzyka, 65(1), 141–145. https://doi.org/10.36744/m.304