Jagosz, M. (2020). Odpis hymnu Nurakina „O ty! Co równie znędzniałym” z melodramatu „Iskahar, król Guaxary” Józefa Elsnera odnaleziony w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej. Muzyka, 65(1), 119–125. https://doi.org/10.36744/m.299