Litwinienko, A. (2020). Osiemnastowieczny fife z wraku General Carleton of Whitby . Muzyka, 65(1), 113–118. https://doi.org/10.36744/m.298