Zwolińska, E. (2024). Glosa do rozważań Marcina Szelesta o postaci Marcina Leopolity. Muzyka, 69(1), 105–118. https://doi.org/10.36744/m.2534