Adelson, R. (2019). Oryginalność i zapożyczenia: rola Karola Grölla w wynalezieniu harfy pedałowej o podwójnym wcięciu. Muzyka, 64(1), 3–21. https://doi.org/10.36744/m.246