Bolesławska-Lewandowska, B. (2019). Roman Palester i Jerzy Giedroyc – o wzajemnych kontaktach w świetle zachowanej korespondencji. Muzyka, 64(1), 69–82. https://doi.org/10.36744/m.240