Chmara- Żaczkiewicz, B. (2019). Teodor Leszetycki. notatki z biografii artysty i pedagoga w świetle stosunków z rodziną, przyjaciółmi i uczniami (część II). Muzyka, 64(1), 22–68. Pobrano z https://czasopisma.ispan.pl/index.php/m/article/view/239