Mrozowicki, M. P. (2019). O historii paryskich inscenizacji „Pierścienia Nibelunga” (1893–1933). Muzyka, 64(4), 65–110. https://doi.org/10.36744/m.237