Chachulski, J. (2019). „Zły smak i gminna przesada”. Kilka uwag o muzyczno-dramatycznej konstrukcji opery Sułtan Wampum Józefa Elsnera na tle oryginalnego libretta Augusta von Kotzebue . Muzyka, 64(4), 3–36. https://doi.org/10.36744/m.236