Szczepańska-Lange, E. (2019). Z korespondencji Emila Młynarskiego. Listy z lat 1905–1906 ze zbiorów Muzeum Teatralnego w Warszawie. Muzyka, 64(4), 111–149. https://doi.org/10.36744/m.225