Kukla, A. T. (2019). Kwestia autorstwa muzyki do baletu na przykładzie „Wesela w Ojcowie”. Muzyka, 64(4), 37–64. https://doi.org/10.36744/m.223