Woźna-Stankiewicz, M. (2023). Zygmunt Mycielski, znaki zapytania. Wstęp i komentarze Beata Bolesławska-Lewandowska, red. Beata Bolesławska-Lewandowska, Marek Zagańczyk, Kraków 2022 . Muzyka, 68(2), 162–167. https://doi.org/10.36744/m.1779