Fatalski, T. (2023). „Podług mojej metryki jest już ze mnie dobrze stare chłopisko”. Odnaleziona metryka chrztu Wincentego Lessla . Muzyka, 68(2), 119–126. https://doi.org/10.36744/m.1774