Lubieniecki, R. (2023). Martin Horyna, Pražský zlomek varhanní tabulatury a nejstarší středověké pokusy o zápis varhanní hudby / A Prague Fragment of Organ Tablature and the Earliest Attempts in the Middle Ages to Notate Organ Music. Praha 2021. Muzyka, 68(1), 225–232. https://doi.org/10.36744/m.1688