Przybyszewska-Jarmińska, B., & Jarmiński, L. (2022). Hymn „Omni die dic Mariae” w kontekście zabiegów z początków XVII wieku o kanonizację Kazimierza Jagiellończyka. Muzyka, 67(3), 3–32. https://doi.org/10.36744/m.1400