Kołt, M. (2019). Do zagadnienia „niemych skrzypiec”. Muzyka, 64(2), 125–140. https://doi.org/10.36744/m.122