Lorens, B. (2019). Muzyka w działalności duszpasterskiej bazylianów w Rzeczypospolitej w XVIII wieku. Muzyka, 64(2), 49–69. https://doi.org/10.36744/m.118