(1)
Jasiński, T. Beztekstowy Przekaz Anonimowego „Psalmu Dawida” W Tabulaturze Organowej Z Kroż. Rekonstrukcja Warstwy słownej I próba Atrybucji. m 2021, 66, 26-56.