(1)
Zwolińska, E. O Domniemanym związku Anonimowej „Dumy” Z XVI Wieku Z Liturgią Pasyjną. m 2021, 66, 3-25.