(1)
Łapeta, O. Zjawisko Muzycznych idées Fixes W twórczości Kompozytorskiej Eugeniusza Morawskiego: W Poszukiwaniu Genezy I Interpretacji. m 2019, 64, 69-89.