(1)
Dziadek, M. Motyw „duszy rosyjskiej” W Polskiej Krytyce Muzycznej (do 1939 Roku). m 2021, 66, 96-120.