(1)
Grabiec, D. Polski przekład "Ars Et Praxis musica" Zygmunta Lauksmina Z 1798 Roku I Problemy Nauczania śpiewu chorałowego Na Ziemiach Polskich W XVII I XVIII Wieku. m 2021, 66, 81-104.