(1)
Kubieniec, J. O Antyfonie "Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum" Bł. Władysława Z Gielniowa. m 2021, 66, 3-25.