(1)
Gembicki, B. Nagrania Muzyki Dawnej Jako przykład Mitografii – Monteverdi I „inne” Nieszpory. m 2020, 65, 84-104.