(1)
Szymańska-Stułka, K. Zygmunt Mycielski – Andrzej Panufnik: Korespondencja. Część 1: Lata 1949–1969, Opracowanie, wstęp I Komentarze / Ed., Introduction and Comments Beata Bolesławska-Lewandowska, Warszawa 2016. m 2018, 63, 147-149.