(1)
Zwolińska, E. Pytania O Muzykę W kościele Mariackim W Krakowie W Pierwszej połowie XVI Stulecia I O Postać Jana Z Lublina. m 2018, 63, 3-42.