(1)
Literska, B. Opera „Der Weisse Adler” Raoula Madera Jako przykład Transkrypcji Muzyki Fryderyka Chopina uwikłanej W Polską Tematykę narodowowyzwoleńczą. m 2019, 64, 34-50.