(1)
Wieczorek, R. „Adolf Chybiński – Józef M. Chomiński. Korespondencja 1945–1952”, opr., wstęp I Komentarze Małgorzata Sieradz, Warszawa 2016. m 2018, 63, 121-129.