(1)
Bernatowicz, W. Anna G. Piotrowska, „O Muzyce I Filmie. Wprowadzenie Do Muzykologii filmowej”, Kraków 2014. m 2018, 63, 113-121.